Åge Hareide med klar tale. Hva betyr det for Odd?

foto