Positive tall for Odd: – Vi har klart å snu en trend

foto