Supporter utestenges for rasisme: – Burde vite bedre

foto