Ole Geir hastet til sykehuset med sønnen, så falt kona om hjemme