Kortene haglet i det tette oppgjøret på Tollnes

foto