600 med på løpsfesten: Se 100 bilder fra Skagerakløpet

foto