Anne Lene (49) er ansatt som ny leder ved Sykehuset Telemark