Har ryddet litt i reglene, og nå vil Christoffer gå for Norge

foto