Per og Henrik brukte helgen på hobbyen - det ble en stor suksess