Bare to har vært bedre: – Stort sett har vi hatt suksess etter at Dag-Eilev kom

foto