Mens konkurrentene sliter økonomisk går Gjerpen endelig i pluss

foto