Har foreløpig brukt 750.000 kroner til å planlegge helårsanlegg. Kommunen vil ha urnelund midt i løypa

foto