Alle spør om det samme, men Magne føler fortsatt ikke for å snakke om det

foto