Bladde opp over millionen for to hestar med topp stamme: Christian (63) tilbake etter 30 år

foto