Ser du hvem som er på dette bildet? Ødela i Messis avskjedskamp!

foto