Poengdeling i toppoppgjøret de ikke kunne tape

foto