Odd kan miste en klassespiller i den siste seriekampen

foto