Han gikk og gikk, men måtte nøye seg med 300

foto