Misset Urædd opprykket her? Se høydepunkter og kampen i opptak

foto