Ønsker å bli værende i Odd og spille i en ny posisjon

foto