Spår at Gulset-spiller Anne Aakre (17) slår gjennom for Pors

foto