Helge står på valglisten, men vil ikke bli valgt inn

foto