Ingeborg (22) har fått en tredjedel av all straffen som er utdelt

foto