Gjerpen skal kutte kostnader. Gjør endinger på trenersiden

foto