Ole Erik (27) sto i sentrum da verden ble stengt ned: – Jeg var ikke forberedt

foto