Jan Thomas (24) trener inntil 30 timer i uken. To grep har gitt stor effekt på treningen

foto