Det gikk trill rundt for noen. Andre 136 ganger

foto