Har du lyst til å se hvordan den nye hallen blir? Se bildene her