Her kommer åtte fylker dårligere ut enn Telemark i 2019

foto