Odds oppvarming av banen tilsvarer strømforbruket til mange husstander