Mikael gjorde det til en vane. Den ønsker han å finne igjen