Kalassifre for flere lag. Slik gikk det i breddefotballen