Styreleder Gert Willumsen (midten) omflankert av trener Stig Haddal (t.v.) og assistenttrener Anders Haugseth (t.h.) assistenttrener. Foto: PORS

Permitterer alle ansatte i én måned

Pors permitterer ansatte i en måned.

Pors Fotball permitterer ansatte i en måned. Onsdag ble det sendt ut permitteringsvarsel.

Det skriver fotballgruppas leder, Ger Willumsen på klubbens facebookside onsdag kveld.

Dette skriver lederen:

«Vi som klubb er også hardt rammet, de fleste inntekts kildene våre faller bort, uten noen aktivitet. Samarbeidspartnere får livsgrunnlaget sitt revet bort over natten, som igjen går ut over oss. Som følge av dette inntektsfallet, må vi som alle andre rundt oss ta ned aktivitetsnivået vårt. Dette medfører blant annet å se på hvor vi kan spare penger, for igjen på sikt kunne drive normalt igjen når dette er over. Men selv da vil vi slite med å kunne skru på normal bryteren hos oss. Det er med et tynget og trist blått hjerte vi ser oss nødt til å sende ut permitteringsvarsel til alle ansatte i Pors Fotball, i første omgang for 1 måned. Vi hadde håpet i det lengste å kunne unngått dette, men uten aktivitet eller inntekt må vi se oss nødt til dette.»