PENGER: Øyvind Gonsholt og organisasjonssjef i VTIK, Sondre Fjelldalen (t.h.) melder om penger i kontigentkassen. Foto: Vestfold og Telemark idrettskrets.

Sitter på masse penger, men mangler noen til å bruke de opp

Tallene i Telemark er ikke oppløftende.

Idrettskretsen ber om brukere til kontingentkassene. Vestfold og Telemark idrettskrets skriver i en pressemelding at potten for 2020 ikke er brukt opp, men den må benytte si høst.

«Idretten er bekymret for konsekvensene nedstengningen har hatt for aktiviteten. For de mest sårbare barna og ungdommene kan økonomi være en enda større barriere for deltakelse enn noensinne, men heldigvis har 12 kommuner opprettet kontingentkasser som skal bidra til å dekke deltakelse og utstyr i fritidsaktiviteter, og pottene for 2020 er ikke brukt opp», står det i pressemeldingen signert Øyvind Gonsholt.

Les også
Han går fra Odd til Pors

12 kommuner

Han er ansvarlig for kontingentkasseordningen i Vestfold og Telemark idrettskrets og påpeker 12 kommuner har midler til overs.

«Mange familier har også fått en ekstra presset privatøkonomi som følge av korona-situasjonen og idrettskretsen er opptatte av at idrettslagene bruker støtteordningene som er tilgjengelige for å hjelpe disse spesielt. 12 kommuner (Skien, Porsgrunn, Kviteseid, Tinn, Bamble, Siljan, Kragerø, Drangedal, Nissedal, Seljord, Midt-Telemark og Fyresdal) har midler igjen til å dele ut. Ordningene er kommet i stand som resultat av at Vestfold og Telemark idrettskrets har mottatt til sammen kr 1.000.000,- fra Gjensidigestiftelsen i perioden 2018–2019 og sammen med hver av kommunene inngått et spleiselag», står det videre.

Les også
Eivind (18) nektet å gi opp. Nå er han blant de beste

Tall fra SSB (2017) viser at 14,6 % (4.422) av barna i Telemark lever i lavinntektsfamilier. Disse må vi sammen gjøre en ekstra innsats for å beholde i fritidsaktiviteter i situasjonen vi er i.

Tallene for Telemark er ikke oppløftende, for på nasjonalt nivå er prosenten 10,78 (se bildegraf).

Andel barn under 18 år med vedvarende lav husholdningsinntekt. Kilde: Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger, Statistisk sentralbyrå. Foto: SSB

Vanskelig

Gonsholt skriver at det ofte er et vanskelig tema å ta opp, og oppfordrer trenere og ledere til å tilby hjelp.

«Dette kan være et vanskelig tema å ta opp, særlig for barnet selv, men vi oppfordrer trenere og ledere i idretten til å gå medlemmene sine i møte og tilby hjelp gjennom kontingentkassene. Lærere, helsearbeidere i skole og andre ressurspersoner rundt sårbare barn oppfordres også til å gå i dialog med idrettslag og andre foreninger, slik at de som trenger det får hjelp til å dekke kostnadene. Det kan være den lille forskjellen som gjør at barna fortsetter i det viktige sosiale fellesskapet som er idretten og andre fritidsaktiviteter».

NB! Kontingentkassene er til for å dekke alle typer varige fritidsaktiviteter, ikke bare idrett!