DELER UT: Maja Foss Five, hovedutvalgsleder kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i Vestfold og Telemark fylkeskommune, deler ut millioner. Foto: Vestfold og Telemark fylkeskommune

Godt nytt for arrangører: Skal de dele ut millioner

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal dele ut millionbeløp.

I en pressemelding skriver fylkeskommunen at de skal dele ut 2,63 millioner kroner til idrettsarrangementer og regionale idrettsanlegg i fylket.

Det er kommuner, frivillige idretts- og friluftsorganisasjoner og andre sammenslutninger som kan søke om tilskuddsmidler, og søknadsfristen er 15. mars.

Les også
Dette bildet er historisk: – Jeg merket det i gangen. Den stemningen

– Det er ingen nedre eller øvre grense for søknadssum, det avhenger av arrangementets eller anleggsprosjektets kostnadsramme, skriver de i pressemeldingen.

– Idrettsarrangementer med regional, nasjonal og internasjonal betydning er viktig for å bygge Vestfold og Telemark som idrettsfylke – og vi ønsker å bidra til at det arrangeres flere. Det samme er regionale idrettsanlegg som kan brukes av innbyggere på tvers av kommunegrenser, men som det ikke nødvendigvis er behov for i hver eneste kommune. Slike ønsker vi flere av, sier Maja Foss Five, leder for hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett.

Les også
Odd-spiller ute med brudd. Klubben ser etter erstatter

Av tilskuddsordningens totale ramme skal 1,63 million kroner fordeles til idrettsarrangement, mens 1 million kroner skal fordeles til regionale og/eller interkommunale idrettsanlegg. I 2020 kom det inn til sammen 26 søknader, hvor av 18 av disse fikk tildelt midler.

Tilskuddsmidlene til idrettsarrangementer skal gi støtte til både planlegging og gjennomføring. Idrettslivet har vært hardt rammet av koronakrisen med avlysninger og utsettelser av arrangementer, og Foss Five håper mange nå ser muligheten til å søke om midler som kan bidra til aktivitet i 2021.

– Vi håper på mange gode søknader fra hele vårt langstrakte fylke. Selv om vi fortsatt befinner oss i en pandemisituasjon, hvor høyeste prioritet er å forebygge smittespredning og ivareta liv og helse, vil hverdagen etter hvert returnere. Da er et mangfold av idrettsarrangementer noe vi virkelig kan glede oss til å ta del i, og vi har mange dyktige arrangører her i Vestfold og Telemark, sier hun.

Les også
Landslagsspiller klar for Odd. Kommer gratis