HAR BETALT NOK: Flere sentrale politikere som varaordfører Trond Ballestad (Sp), ordfører Hedda Foss Five (Ap) og Helene Røsholt (H) syntes at Odd (AS Odds stadion) hadde betalt nok i veipenger på Falkum og ville sørge for at klubben fikk ettergitt de siste 3,6 millionene av totalt 4,5 millioner pluss renter. Foto: Arkivfoto

Skal dere holde løftene dere ga?

Når politikere lover noe, burde de ikke strekke seg for å innfri valgløftene? Det skjedde ikke i formannskapet 16. mars. Heldigvis får dere muligheten igjen til torsdag. Da samles bystyret.

Flere sentrale politikere som Helene Røsholt (H), ordfører Hedda Foss Five (Ap) og varaordfører Trond Ballestad (Sp) syntes at Odd (AS Odds stadion) hadde betalt nok i veipenger på Falkum og ville sørge for at klubben fikk ettergitt de siste 3,6 millionene av totalt 4,5 millioner pluss renter.

Se faktaboks for bakgrunnen.

Faksimile: Faksimile av Varden lørdag 7. september 2019. Foto: Varden arkiv

AS Odd stadion er et selskap der det finnes 60 enkeltpersoner som eier en aksje hver. Aksjen er gitt som en hedersbetegnelse for solid innsats i klubben og kan ikke selges eller overdras.

De øvrige aksjene eies av: IF Odd (16 prosent), Odd skigruppe (åtte prosent), Odds ballklubb (åtte prosent) og Odds turnforening (åtte prosent). Det er for øvrig vedtektsfestet at aksjene ALDRI kan gi utbytte.

Odd og veipenger

Bakgrunnen for saken er at i 2006 forventet Skien kommune en sterk økning i trafikken på Falkum i forbindelse med byggingen av Skagerak arena. Derfor måtte Odd (AS Odd Stadion) være med på å betale rundt 4,5 millioner for prosjekter innen fortauer, gang- og sykkelveier, sykkelfremkomst og fartsreduserende tiltak for store deler av Falkum nord for Hesselbergs gate. Dette måtte Odd gå med på for å bygge den nye stadion, og en nedbetalingsavtale over 15 år ble signert.

I etterkant har klubben påpekt at det er realisert et nytt boligprosjekt (Stadionsvingen), en ny dagligvarebutikk, en ungdomsskole (Telemark Toppidrett ungdomsskole) og at Telemark Toppidrett Gymnas er utvidet fra 90 til 250 elever.

Dessuten vil det bli etablert en stor barnehage på Falkum, samtidig som lekelandstomta har blitt regulert til boligformål. Det forventes i tillegg en økt aktivitet på Stevneplassen.

Etter ha betalt drøye 2,1 millioner (inkludert renter) fikk AS Odd stadion innvilget rente- og betalingsutsettelse.

Torsdag skal bystyret behandle saken igjen

Høyres Helene Røsholt gikk i september 2019 ut i Varden og mente at AS Odds stadion hadde betalt nok for sykkelveier og fartsreduserende tiltak på veiene til Falkum.

– Hensikten den gangen avtalen ble inngått var helt sikkert riktig, men området har blitt mye mer enn det. Så nå er det kanskje ikke rimelig at Odd skal betale mer for dette. Derfor ønsker jeg at saken må ses på med nye øyne og jeg vil jobbe for å få den tatt opp på nytt, sa hun og la til at partiet er positive til Odd og toppidrett generelt.

Hensikten den gangen avtalen ble inngått var helt sikkert riktig, men området har blitt mye mer enn det. Så nå er det kanskje ikke rimelig at Odd skal betale mer for dette – Helene Røsholt

Hun sa også at dette ikke var et soloutspill. Det var tre dager før kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Forslaget ble støttet av Ap. Ordfører Hedda Foss Five sa følgende til Røsholts utspill: «Det er jeg glad for. Arbeiderpartiet har lenge ønsket det. Avtalen har gått ut på dato. Odd har bidratt med sin fornuftige del. Nå som det er utvidet med skoler, boliger, kommende barnehage og et område til med regulerte boligtomter, så det er absolutt ikke Odd alene som bør betale. Nå bør kommunen ta over de resterende forpliktelsene og sette en strek over gjelden, mener ordføreren, som også påpeker klubbens arbeid for miljøet».

Avtalen har gått ut på dato. Odd har bidratt med sin fornuftige del. Nå som det er utvidet med skoler, boliger, kommende barnehage og et område til med regulerte boligtomter, så det er absolutt ikke Odd alene som bør betale. Nå bør kommunen ta over de resterende forpliktelsene og sette en strek over gjelden – Hedda Foss Five

Senterpartiet, som gjorde et brakvalg, var ikke mindre entusiastiske.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Den gangen vi anla Skagerak Arena, var avtalen en del av reguleringsavtalen og noe som måtte på plass for å få det til. Når man ser hva Skagerak Arena betyr for byen vår, så skal ikke et idrettslag ha slike forpliktelser. Odd har gjort sin del som et idrettslag og gir masse positive synergier. Vi burde ha løst dette allerede. Nå må dette beløpet føres tilbake til kommunen, sa Trond Ballestad.

Gro Helga Lilleland i SV sa at de ikke har drøftet saken i partiet, men det ville de gjøre så sant det ble en sak.

– Vi har ikke drøftet dette i partiet, men jeg kan forstå at man mener det er urimelig at Odd skal betale dette. Vi vil se på dette, sa annenkandidaten på SVs liste til valget i Skien.

I Skien er det 55 medlemmer i bystyret. Disse fire partiene alene har 37 representanter. I tillegg ville folkevalgte fra andre partier ha en positiv innstilling til et slikt forslag.

Problemet for flere av politikerne er at saken har vært knyttet til andre hendelser rundt Odd, den berømte jubileumsfesten. For ikke lenge etterpå kom avsløringene. I etterkant har flere av politikerne nesten ikke turt å nevne veisaken. Jeg vet at flere av politikerne kvier seg for å ettergi gjeld til det mange mener er fotballaget til Odd, og at de ikke vil ha opinionen på sosiale medier imot seg.

Hvorfor? Politikere og administrativt ansatte gjorde en feil. En idrettsforening blir straffet. Er det riktig? Nei, selvfølgelig ikke. Bør en politiker jobbe for det man har sagt? Svaret på det er definitivt «JA», mener jeg.

Det har istedet endt med rente- og avdragsutsettelse. I utgangspunktet er jo det bra for foreningen, men det henger fremdeles over som en gjeldspost de ikke kan betjene. 16. mars var saken på nytt oppe til behandling. Da i formannskapet. Innstillingen til kommunaldirektøren var et nytt år med rente- og avdragsutsettelse. Men i det møtet fikk Røsholt, Foss Five, Ballestad og Lilleland en lissepasning fra MDGs Mona Nicolaysen. Hun fremmet forslag om å slette gjelden nå. Kun Ballestad og co. var tøffe nok til å følge det forslaget.

HAR BETALT NOK: Flere sentrale politikere som varaordfører Trond Ballestad (Sp), ordfører Hedda Foss Five (Ap) og Helene Røsholt (H) syntes at Odd (AS Odds stadion) hadde betalt nok i veipenger på Falkum og ville sørge for at klubben fikk ettergitt de siste 3,6 millionene av totalt 4,5 millioner pluss renter. Foto: Arkivfoto