ÅPNER: Gjerpenhallen og de andre bydelshallene åpner igjen.

Skien kommune åpner hallene

Hallene åpner igjen 7. september. Høyre lurer på om det er lovlig å holde stengt.

Varden har skrevet flere saker om at Skien kommune har valgt å holde alle idrettshaller utenom Skien fritidspark stengt.

Det er helt motsatt av hva nabokommunene og kommuner ellers i fylket har gjort.

Frustrasjon

Det har skapt stor frustrasjon hos idrettslagene, spesielt innenfor håndballen, som har en seriestart nært forestående. De har lurt på hvorfor ikke den kan klare å gjøre den samme jobben som idrettslagene i andre kommuner.

Les også
Høyre-politiker i strupen på Foss Five: «I stedet for å samarbeide med klubber, sitter dere handlingslammet på rådhuset og toer hender»

Flere ble også forbannet fordi de fikk vite at hallene ble stengt mandag i en pressemelding sendt fredag. Da hadde de ingen mulighet til å forberede noe som helst.

Det siste beklaget Arbeiderpartiets Odin Adelsten Aunan Bohmanns da hans forslag om å bevilge 300.000 kroner i «koronahjelp» enstemmig ble vedtatt under møtet i Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet (UKIFF) mandag.

Gode tilbakemeldinger

Nå snur altså kommunen, og åpner hallene igjen 7. september. Det er åtte dager tidligere enn planlagt.

– Skien kommune har avventet hvordan smittespredningen har utviklet seg. Meldinger fra barnehager og skoler er gode uten tilløp til smittespredning. Det ser ut som om vi har god kontroll på smitten. Derfor er vi klare for neste steg, som er litt tidligere enn det vi hadde sett for oss. Vi trenger noen dager til på oss for å få rutinene på plass. 7. september er alle velkommen tilbake i hallene. Jeg håper at brukerne er glade for at vi åpner tidligere enn planlagt. Det er i alle fall jeg, sier ordfører Hedda Foss Five, som forstår frustrasjonen.

– Tidligere har jeg skrevet på Facebook, med et hjertesukk, at mitt ønske var en litt annerledes rekkefølge på gjenåpningen. Med vekting på barn, ungdom, frivillighet, idrett og alt annet positivt i kommunene. Regjeringen og Stortinget har bestemt det som er bestemt, og vi har gjort som de har sagt. Vi har hatt en rød tråd fra første dag i forhold til å forholde oss til både det og kommuneoverlegens anbefalinger. Vi har fulgt alle rådene, hevder hun.

ÅPNER: Under fredagens pressekonferanse forteller Skien kommune at de nå åpner hallene igjen. Foto: Nils-Tore Olsen

Lovlig?

Nylig kom det også kommet spørsmål fra Høyres Emilie Schäffer (gruppeleder) om hvorvidt stengingen er lovlig. Høyre ønsker at kommuneadvokaten skal se på dette.

Hun har sendt følgende forespørsel til bystyremøtet 3. september:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Forespørsel til Bystyrets møte 03.09.20

Det er til dels høy temperatur i Skien rundt beredskapsrådets beslutning om å holde kommunale

idrettshaller stengt, med henvisning til smittevern, samtidig som Skien Fritidspark er tilgjengelig for

trening. Høyre registrer at Skien er eneste kommune i Vestfold og Telemark fylke som gjør dette. For å få ro i denne saken, tenker vi det er essensielt å få kommuneadvokatens vurdering av stengningen, samt svar på følgende som vi ber Ordfører besvare:

1. Kan det sies at det er en pandemi i Skien, når kommuneoverlegen definerer Skien som grønn?

(Vi er klar over at det er smittede i Skien)

2. Siden trening er tillatt i Skien Fritidspark, mens øvrige kommunale haller holdes stengt, hva er

lovhjemmelen for det?

3. Har Kommuneadvokaten blitt konsultert på lovligheten av å holde kommunale haller stengt,

med begrunnelse i smittevern, når den største hallen i Kommunen er åpen og tilgjengelig?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Høyre ber om at kommuneadvokaten vurderer lovligheten av vedtaket om å holde kommunale

idrettshaller og gymsaler stengt.