Høyres Helene Røsholt sier at det kanskje ikke er rimelig at Odd lenger betaler for sykkelstier og fartsregulerende tiltak på et område som har blitt mye mer enn hva som var planene. Det er hun ikke alene om. Andre politikere synes også at Odd har betalt nok og at Skien kommune tar over de resterende 3,6 millionene som Odd har i restgjeld.
Høyres Helene Røsholt sier at det kanskje ikke er rimelig at Odd lenger betaler for sykkelstier og fartsregulerende tiltak på et område som har blitt mye mer enn hva som var planene. Det er hun ikke alene om. Andre politikere synes også at Odd har betalt nok og at Skien kommune tar over de resterende 3,6 millionene som Odd har i restgjeld. Foto: Fredrik Pedersen

Synes Odd har betalt nok veipenger

Representanter for partier med flertall i bystyret synes at de to millionene Odd har betalt for sykkelveier og fartsreduserende tiltak på veiene til Falkum, er nok.

I 2006 forventet Skien kommune en sterk økning i trafikken på Falkum i forbindelse med byggingen av Skagerak arena.

Derfor måtte Odd (AS Odd Stadion) være med på å betale rundt 4,5 millioner for prosjekter innen fortauer, gang- og sykkelveier, sykkelfremkomst og fartsreduserende tiltak for store deler av Falkum nord for Hesselbergsgate.

Dette måtte Odd gå med på for å bygge den nye stadion, og en nedbetalingsavtale over 15 år ble signert.

Mange nye prosjekter

I etterkant påpeker klubben at det er realisert et nytt boligprosjekt (Stadionsvingen), en ny dagligvarebutikk, en ungdomsskole (Telemark Toppidrett ungdomsskole) og at Telemark Toppidrett Gymnas er utvidet fra 90 til 250 elever.

Dessuten vil det bli etablert en stor barnehage på Falkum, samtidig som lekelandstomta har blitt regulert til boligformål. Det forventes i tillegg en økt aktivitet på Stevneplassen.

FIKK "VERBAL RUNDJULING AV GAMBLERE"

Betalt over to millioner

Etter ha betalt drøye 2,1 millioner (inkludert renter) håper Odd at kommunen tar en ny vurdering på helheten i trafikkbelastningen for Falkum og søkte derfor om en ettergivelse av gjelden på 3,6 millioner kroner i april.

Den søknaden har de ikke fått svar på (se sak nede til venstre).

«Det er ikke enkelt å vurdere hvem som forårsaker mest med henhold til trafikkbelastning på nordlige Falkum. Likevel er det vår vurdering av tiltakene, som til slutt kostet ca. 20 millioner, burde ha flere private bidragsytere enn AS Odd stadion dersom man mest mulig objektivt søker å se hvem trafikkplanen er til for – særlig om man ser noen år inn i framtiden», skriver styrets leder Per Otterdahl Møller i søknaden til kommunen.  

«Ut ifra at vi til nå har betalt 2.141.096 kroner avdrag, kr 1.500.000, renter kr 640.216 og gebyrer kr 880) håper vi at kommunen ved å nærmere vurdere helheten i trafikkbelastningen vil i imøtekomme vår søknad om ettergivelse av restgjelden. I denne sammenhengen tør vi også å peke på at det ideelle selskapet AS Odd Stadion ikke har eller ser muligheten til stor nok inntjening for å kunne redusere den negative egenkapitalen nevneverdig»

– Vanskelig nok

Høyres Helene Røsholt ønsker å løfte saken opp, og er selv positiv til Odds ønske.  

ODD-SPILLER TATT UT PÅ LANDSLAGET

– Ja, nå er det på tide å ta denne saken opp. Jeg vet hvordan det er å drive en eliteklubb og hvor vanskelig det er å få regnskap til å gå opp. Det er tøft nok å drive idrettsklubber og ha penger til det man egentlig driver med. Man blir hele tiden presset på midler, sier Røsholt, som inntil i mai var styreleder i Gjerpen håndball og har idrett som en av sine interesseområder.

Røsholt peker på at området har blitt langt mer enn hva det var tenkt.

– Hensikten den gangen avtalen ble inngått var helt sikkert riktig, men området har blitt mye mer enn det. Så nå er det kanskje ikke rimelig at Odd skal betale mer for dette. Derfor ønsker jeg at saken må ses på med nye øyne og jeg vil jobbe for å få den tatt opp på nytt.

Hun sier også at Høyre er positive til Odd og toppidrett generelt.

– Ja, for det er viktig med toppidrett. Breddeklubbene trenger en eliteklubb i sitt område. Og ikke bare idrettsklubber, men også individuelle idrettsutøvere.

Gått ut på dato

Ordfører Hedda Foss Five er glad for at Høyre vil ha saken opp.

– Ja, det er jeg glad for. Arbeiderpartiet har lenge ønsket det. Avtalen har gått ut på dato. Odd har bidratt med sin fornuftige del. Nå som det er utvidet med skoler, boliger, kommende barnehage og et område til med regulerte boligtomter, så det er absolutt ikke Odd alene som bør betale. Nå bør kommunen ta over de resterende forpliktelsene og sette en strek over gjelden, mener ordføreren, som også påpeker klubbens arbeid for miljøet.

MÅ KANSKJE DANSE NAKEN PÅ SKAGERAK ARENA

– Odd bidrar veldig mye til samfunnet, og skal ikke bidra med sykkelveier til Falkum. Dessuten har Odd bevist, med sin miljøprofil, at de uansett gjør mye bra på dette området og har en stor vilje til å bidra i området vårt. Ved å fjerne den resterende gjelden kan de kanskje også få mer midler til å ytterligere satse på sin miljøprofil. Jeg er klar til å løfte denne saken opp i bystyret rett etter valget.

Slette kravet

Senterpartiet ser ut til å gå mot et meget bra valg. De vil også gå inn for å slette klubbens gjeld til gang- og sykkelveier når saken kommer opp i bystyret, forteller Trond Ballestad.

– Den gangen vi anla Skagerak arena var avtalen en del av reguleringsavtalen og noe som måtte på plass for å få det til. Når man ser hva Skagerak Arena betyr for byen vår så skal ikke et idrettslag ha slike forpliktelser. Odd har gjort sin del som et idrettslag og gir masse positive synergier. Vi burde ha løst dette allerede. Nå må dette beløpet føres tilbake til kommunen.   

Eksisterte ikke

Bypartiet eksisterte ikke den gangen vedtaket ble fattet.

– Det gjorde vi ikke, og jeg kjenner ikke saken godt nok. Men vi vil selvfølgelig stille oss positive til å se på saken i et nytt lys, uten at jeg kan si hva vi vil gå in for, sier Thomas Bakken.

Forsiktige, men bruker hodet

Jørn Inge Næss i Fremskrittspartiet vil ikke si hva han eller sitt parti eventuelt vi stemme hvis saken blir tatt opp.

– Vi skal være forsiktige og se nøye på slike saker før vi eventuelt sletter inngåtte betalingsavtaler. Det er mange eksempler på at utbygger er med på å betale slik Odd gjør, og fordi det kan slå urettferdig ut for andre, sier Næss, som også sier at en del ting har endret seg og at det nødvendigvis ikke har noe med et idrettslag å gjøre.

RISA SERVERTE FOR NORGE

– Det har skjedd utbygginger som ikke kan settes på idrettslaget Odd, så det må være lov til å bruke hodet. Mye av det som skjer blir nå styrt av Kontorbygg AS. Derfor er jeg ikke imot å ta saken opp på nytt og eventuelt få det til hvis det viser seg å være fornuftig, men det må være innenfor rammene i et budsjett.

Forstår urimelighetsfølelse

Gro Helga Lilleland i SV sier at de ikke har drøftet saken i partiet, men det vil de gjøre så lenge det blir en sak.

– Vi har ikke drøftet dette i partiet, men jeg kan forstå at man mener det er urimelig at Odd skal betale dette. Vi vil se på dette, sier annenkandidaten på SVs liste til valget i Skien.

I Skien har det alltid vært vilje til å hjelpe idrettslag, enten det er topp- eller breddeidrett. Det vil ikke forandre seg.