JA: Odin Adelsten Aunan Bohmanns forslag om å bevilge 300.000 kroner i «koronahjelp» ble enstemmig vedtatt under møtet i Utvalg for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet (UKIFF) i Skien rådhus. Til høyre kultursjef Guro Honningdal. Foto: Nils-Tore Olsen

Vil bruke 300.000 kroner for å åpne hallene

Utvalget ønsker å åpne haller raskere i Skien.

Etter dagens møte i utvalget for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet (UKIFF) i Skien kom det forslag fra utvalgsleder Odin Adelsten Aunan Bohmann (Ap) om å bevilge 300.000 kroner til bruk på smitteverntiltak, slik at hallene kan åpne raskere enn planlagt, som er 15. september.

Les også
Porsgrunn og Bamble holder idrettshallene åpne. Skien stenger ned

Midlene skal også bruke stil å leie av møtefasiliteter for byens organiserte lag og foreninger. Barn og ungdom skal prioriteres særskilt.

Enstemmig vedtatt

Forslaget ble enstemmig vedtatt etter at Kari Lise Holmberg (H) ba om at et avsnitt skulle slettes.

Det var et avsnitt der forlaget til arbeiderpartipolitikeren sparket på leggen til Erna Solbergs regjering: «UKIFF opplever at det nå er en logisk og pedagogisk brist i tiltak som iverksettes. Nasjonale myndigheter har lagt avgjørende vekt og betydning til hver enkelt kommune, som gjør at den røde tråden i smitteverntiltak mangler».

Les også
Håndballpresidenten ber Skien strekke seg langt for å åpne idrettshallene

Et av forslagene var å bruke midler til: «Innkjøp av renholdstjenester i tråd med smittevernlovgivning. Det forutsettes at ansatte har lønns og arbeidsvilkår i tråd med lovverket».

Dagens vedtak kan være dråpen som gjør at kommuneoverlege Anne Gunhild Waagsbø-Kjellsen snur.

Hun skrev blant annet dette til Varden torsdag: «Fritidsparken har et bemanningssituasjon som er annerledes enn våre øvrige idrettshaller, og har systemer og rutiner på plass».

Les hele forslaget i faktaboksen.

Forslaget som ble vedtatt i UKIFF

1. Det avsettes kr 300.000,- til enten

a) eie av møtefasiliteter for byens organiserte lag og foreninger. Barn og ungdom skal prioriteres særskilt.

b) Innkjøp av renholdstjenester i tråd med smittevernlovgivning. Det forutsettes at ansatte har lønns og arbeidsvilkår i tråd med lovverket.

2. Kommunen bes umiddelbart om å gå i kontakt med lokaler av en viss størrelse som kan bistå i denne ekstraordinære situasjonen. Eksempler kan være menighetshus, gamle Frelsesarmeen, nylig solgte Brekkeby videregående og gamle Skien videregående m.v.

3. Informasjonsflyt fra kommunen til lag og foreninger må forbedres.

4. I tråd med signaler fra formannskapet 43/20 anmoder vi samtidig om å øke tilskuddet til UKIFFs disposisjon der frivillige lag og foreninger kan søke om mindre tilskudd på bakgrunn av bortfall av inntekter grunnet koronakrisen.

Beklaget til klubbene

Lederen av utvalget tok ordet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– De siste dagene har det vært vanvittig påtrykk fra lag og foreninger, enten det er idrett, korps eller teater, innledet han og mente at pågangen kun kan sammenliknes med store hendelser i kommunen.

Han trakk også fram en annen gevinst ved aktivitet.

– Den gode psykiske helsen er undervurdert.

Les også
De har klart å lokke en skikkelig profil til Grenland!

Han mener også at klubbene har blitt hardt straffet allerede.

– Mange har gått glipp av den viktigste rekrutteringsperioden. Vi har ikke myndighet til å endre beredskapsrådets avgjørelse, men vi kan gjøre noe ved å frigjøre midler.

Aunan Bohmann beklaget også til alle lag og foreninger om måten de fikk vite om stengte haller og lokaler.

– De leste informasjonen i en pressemelding. Det er veldig trist. Vi har et ansvar for alle de som står på dag og natt, sa han fra talerstolen i bystyresalen.