FARTSETAPPE: Den nye Mælefjelltunnelen på E134 er blitt en fartsetappe for mange bilister. Foto: Knut Heggenes

Her kjører 76 prosent av bilistene over fartsgrensa. Det er filmet kappkjøring og tre biler er målt i over 180 km/t

Siden åpningen av Mælefjelltunnelen på E134 for tre uker siden, har 76 prosent av bilistene kjørt over fartsgrensa på 80 km/t. Veitrafikksentralens (VTS) digitale måleutstyr har filmet kappkjøring i tunnelen og minst tre bilister er målt i over 180 km/t.

– Dette er blitt en kjempeutfordring for oss. Når brorparten av bilistene kjører over fartsgrensa, er det klart at noe må gjøres på denne veistrekningen, sier stasjonssjef for Øst-Telemark stasjonssjefdistrikt, Helge Folserås. – Vi har hatt tre laserkontroller i samarbeid med UP den siste uka med 52 registrerte fartsovertredelsen. Den høyeste farten var på 204 km/t. Denne bilisten unnlot å stoppe på signal. Vi har ikke anmeldt noen for kjøring, da vi ikke har konkrete bevis på hvem som kjørte bilen.

Fotobokser eller gjennomsnittsmåling

KRITISK: Politistasjonssjef Helge Folserås mener det er på sin plass å vurdere fotobokser og gjennomsnittsmåling i Mælefjelltunnelen. Han er sterkt kritisk til at 76 prosent bryter fartsgrensa. Foto: Knut Heggenes

– VTS sine målinger etter åpningen av tunnelen 19. desember, viser at hele 76 prosent av trafikantene kjører over fartsgrensa på 80 km/t. Det digitale måleutstyret har også fanget opp kappkjøring i tunnelen, og jeg er kjent med at to bilister er målt til henholdsvis 180 og 186 km/t. Spesielt i en tunnel, er det forbundet med stor fare å kjøre i slike hastigheter. Det er farlig uansett hvor du kjører. Vi kommer til å holde høyt trykk på kontrollvirksomheten framover. De fleste overtredelsene er målt opp til 100 km/t, men det er likevel tall som er altfor høye, sier Helge Folserås til Varden.

– Dere vil ikke sette opp fotobokser eller utstyr for gjennomsnittsmåling i etterkant av disse målingene?

– Klart det må gjøres en vurdering av om det er riktig å sette opp fotobokser eller utstyr for gjennomsnittsmåling. Det er Statens vegvesen som må ta den vurderingen, etter at disse tallene er kommet på bordet. Slik det ser ut nå, virker det til å være på sin plass med en form for permanent fartsmåling. Det vi er mest redde for, er selvsagt at det skal skje alvorlige ulykker i Mælefjelltunnelen som følge av uforsvarlig kjøring, kommenterer Folserås.

Brann er ekstremt farlig

UROVEKKENDE: Seksjonsleder Eivind Gurholt i Statens vegvesen sier tallene om fartskjøringen i Mælefjelltunnelen er urovekkende. Foto: Tore Øyvind Moen

Seksjonssjef Eivind Gurholt i Statens vegvesen er kjent med fartskjøringen i Mælefjelltunnelen.

– Det er klart at disse tallene er urovekkende. Jeg ser det som naturlig at vi vil gjøre en vurdering av ATK-tiltak (automatisk trafikkontroll) etter hvert. Vi følger nå med på utviklingen, og vi er svært glade for at politiet følger opp med hyppige kontroller. Det er vi som har ansvaret for å ta opp spørsmålet om ATK-tiltak, men det er Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet som tar en endelig beslutning i slike saker. Det er strenge kriterier for å iverksette ATK.

– Det vi er mest redde for med denne kjøringen, er selvsagt at det skal skje alvorlige ulykker. Ulykker kan også føre til brann, og brann er ekstremt farlig i tunneler, understreker Gurholt.

Åpnet av samferdselsministeren

Mælefjelltunnelen går fra Gvammen i Hjartdal til Århus i Seljord. Strekningen er rundt 11 kilometer inkludert de nye tilførselsveiene. Selve tunnelene er 9,5 kilometer lang og har 80 km/t fartsgrense på hele strekningen. Det var samferdselsminister Jon Georg Dale som åpnet den nye tunnelen til over to milliarder kroner.