Landmannstorget endret kjøremønster: Fra mandag endres kjøremønsteret på Landmannstorget i Skien. Foto: Skien kommune

Nå endres kjøremønsteret på Landmannstorget

Arbeidet i Skien sentrum over i en ny fase.

Skistredet forbi Landmannstorget endrer retning. Fra førstkommende mandag blir enveiskjøringen snudd.

Kollektivreisende finner ekspressbusser i Hesselbergs gate og gule busser i Torggata og Kongensgate.

Større del av torget

Taxiholdeplass blir i Torggata inn mot parken. I Torggata blir det mulig for privatbiler å kjøre sørover.

– Før jul vil det ble igangsatt bygging også å bygge på en større del av torget. Vi starter med å utbedre en overvannsledning, før vi fortsetter med opparbeidelse av parken, skriver Skien kommune på sine nettsider.

Skal legge ledninger

I januar 2020 starter arbeidet med å legge nye vann- og avløpsledninger i Kongens gate fra Skistredet og sørover til Snipetorpgata. Veien blir stengt i anleggsperioden.

– Dette arbeidet var opprinnelig ikke en del av prosjektet på Landmannstorget, men på grunn av tilstanden på ledningen og stikkledninger er det helt nødvendig å gjøre det nå. Vi forventer at arbeidet vil pågå i 8-12 uker, avhengig av vær og temperatur, skriver kommunen videre.

Torggata vil fungere som holdeplass for sørgående busser så lenge arbeidene med vann- og avløpsprosjektet pågår.