Arne Bakkestuen fra Gausdalen viste klart sin mening i Oslo denne uka.
Arne Bakkestuen fra Gausdalen viste klart sin mening i Oslo denne uka. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Ulveopprør - med rette

Regjeringen sin håndtering av årets uttak av ulv skaper stor uro og kraftig opprør. Med rette.

Med en økning i ynglinger som flertallet på Stortinget la opp til gjennom ulveforliket, og en nå vesentlig reduksjon i uttak av ulv, vil det sannsynligvis blir mer ulv i Telemark enn det er i dag.

Denne saken minner om et etterhvert velregissert opplegg fra Miljøverndepartementet som nå regjeringen med «Ring3-Høyre» i spiss hiver seg på. Det begynner dessverre å bli en kjent vane at lokale vedtak blir satt til side av eliten i Oslo i rovviltpolitikken. Gjerne tett opp mot jaktstart, i dette tilfelle rett opp under jul.

Demokratisk valgte regionale rovviltnemnder hadde høsten 2016 gjort sitt arbeid ut fra gjeldende bestandsmål for ulv. Rovdyrpolitisk talsmann i Høyre uttalte tilforlatelig i mai 2016: «De regionale rovviltnemdene vil nå overta ansvaret for forvaltningen av all norsk ulv når bestandsmålet er nådd og kan åpne for lisensjakt også innenfor ulvesonen.»

Når regjeringen rett før jul avfeier arbeidet rovviltnemdene har gjort med et pennestrøk bekrefter det bare det vi har erfart gjennom tre år med dagens regjering, lokalt demokrati er på liksom. Vi erfarer det på en rekke samfunnsområder.

Det var flere grunner til at Senterpartiet trakk seg fra forhandlinger om ulveforliket i 2016. Det var blant annet uaktuelt for Sp å støtte et forlik som ofret Hedmark som lekegrind for ulv på bekostning av lokalbefolkning og næring. Sp advarte allerede da mot at ulveforliket kom til å bety mer kaos og usikkerhet rundt uttak av grenseulver og en større belastning for områdene i ulvesonen.

Heidi Herum

Telemark 

Senterparti, varaordfører

i Bamble
Heidi Herum Telemark Senterparti, varaordfører i Bamble

Den «norske ulven» Høyres rovviltpolitiske talsmann viser til i sitatet over er en finsk-russisk ulv som er langt fra utryddningstrua, og som det ikke er grunnlag for at skal være en så stor kile til splid i Norge som den er i dag. Tenk om alle krefter som kjemper for rovdyr kunne vist like stort engasjement for den sørligste villreinstammen vi har i verden? Denne trenger et større fokus enn hva som er tilfelle i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dessverre har stadig færre av oss et forhold til å ta vare på en viltbestand gjennom forvaltning og jakt. Som en klok, sindig vest-telemarking skrev på facebook, «Ein jeger som postar et bilete av ein dau rein frå Hardangervidda, der me jakta rein for å overleve for mange tusen år siden også, er ein sjuk jævel. Men når nokon postar bilete av ein indrefilet av rein servera på eit delikat fat på Ekebergresturanten, då er det ’foodporn’».

Norges jeger og fiskerforbund (NJFF) har også tatt bladet fra munnen og sagt hva de mener. De er både skuffet, forundret og forbanna over regjeringen i denne saken. NJFF representerer en viktig del av Norges kulturarv som handler om å bruke naturen og høste av naturen. Viktige verdier jeg mener vi skal ta vare på og overføre til nye generasjoner.

Regjeringen brukte god tid på Ulvemeldingen som ble vedtatt i mai 2016. Da virker det temmelig amatørmessig at vi et halvt år seinere får situasjoner som vi ser nå der det hevdes lovgrunnlaget ikke er tilstede for å iverksette det som flertallet har vedtatt et halvt år før.

Et grunnleggende verdisyn i Senterpartiet er at hele Norge, hele Telemark skal brukes. Det er også det som styrer mine holdninger til politikk. Enten det er matproduksjon, næringsutvikling eller rovdyrpolitikk.

Når unger er bekymra for å møte ulv på skoleveien, så gjør det noe alvorlig med livskvaliteten. Det skal vi ikke kimse av. Det skal bo folk i hele det flotte landet vårt. For å få det til må det føres en politikk som stimulerer til det. Dette er jobb nr. 1 for Senterpartiet!

Heidi Herum, Telemark Senterparti og varaordfører i Bamble