Disse to turbinene produserer 50.000 kWh i året, forteller Abraham Sørdalen.
Disse to turbinene produserer 50.000 kWh i året, forteller Abraham Sørdalen. Foto: FOTO: PER ECKHOLDT

Har ikke kjøpt strøm på 30 år

Abraham Sørdalen produserer sin egen strøm. Og han lager langt mer enn det han selv trenger.

Overskuddet selger Kragerø-mannen til Kragerø energi.

– Jeg har vel ikke kjøpt noe særlig strøm på 30 år, alt vi trenger til lys og oppvarming produserer jeg selv. Overskuddskraften selger jeg til Kragerø energi på spotmarkedet, forteller Abraham Sørdalen fra tettstedet Kjølebrønd til Varden.

Startet som hobby

Abraham er på mange måter en tusenkunstner. For 30 år siden laget han sitt første eget lille kraftverk. Den gang bygde han om et aggregat til en traktor til en liten turbin.

For 18 år siden gikk han til innkjøp av først en turbin til mikrokraftanlegget, så noe senere en til.

I dag produserer turbinene til Abraham 11 kW.

Fallet fra vann til turbiner behøver ikke å være som Rjukanfossen, sier strømprodusent Abraham Sørdalen. Fallet til sitt eget lille kraftverk er på 24 meter.
Fallet fra vann til turbiner behøver ikke å være som Rjukanfossen, sier strømprodusent Abraham Sørdalen. Fallet til sitt eget lille kraftverk er på 24 meter. Foto: FOTO: PER ECKHOLDT

– På årsbasis produserer anlegget ca. 50.000 kWh. Selv bruker vi omkring 30.000 kWh i året. Overskuddet selger jeg til Kragerø energi. For meg er ikke dette en så veldig lukrativ geskjeft, men hvert år får jeg en pen sjekk fra energiverket i posten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kostet 200.000

Abraham forteller at da han bygde den lille kraftstasjonen utgjorde det en investering på cirka 200.000 kroner.

– Skulle jeg ha gjort det i dag ville den nok ha kommet på en halv million kroner. I årenes løp har jeg tjent inn investeringen flere ganger, smiler han.

Til Abrahams eiendommen til hører det til både skog og vann. Fra høyden over kraftanlegget er det et fall på 24 meter som er mer enn nok til å drive to turbiner.

Ønsker å utvide

– Kanskje jeg utvider med en turbin til, dette året har jeg registrert at mye vann går rett ut og ikke blir nyttegjort. Men vi får se det an litt. Jeg synes det er utrolig moro å kunne bruke fornybar ressurs på denne måten, fortsetter Abraham Sørdalen.

– Er det vann nok sviver og går anlegget dag og natt året rundt. Denne sommeren og høsten har prisene vært lave på spotmarkedet på grunn av mye nedbør. Men når det er kjølig og kaldt er prisene bedre, forteller han.

– Det er nok likevel ikke de helt store pengene å tjene på slik kraftproduksjon. Men det var da heller ikke meningen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

-

Det finnes i dag 433 småkraftverk rundt omkring i Telemark.

-

De fleste produserer mellom 50 og 99 kW.

-

Telemark har et potensial på kraftproduksjon fra minikraftverk på 1.062 GWh per år.

-

Flest såkalte mikro-, mini- eller småkraftverk finnes i kraftkommunen Vinje med til sammen 102 slike kraftverk.

-

Kilde: NVE Atlas