Kurt Even­sen har tatt ukens vin­ner­bil­de. Bil­det er av Yara i vak­ker kveld­sol.
Kurt Even­sen har tatt ukens vin­ner­bil­de. Bil­det er av Yara i vak­ker kveld­sol. Foto: KURT EVEN­SEN

Her er første industrifoto-vinner

Det har kom­met inn man­ge flot­te bil­der til fo­to­kon­kur­ran­sen, og val­get for ju­ry­en har vært tøft.

Det har strøm­met inn bil­der til fo­to­kon­kur­ran­sen med teema lokal industri, og det har ikke vært en lett jobb for ju­ry­en.

Av­gjø­rel­sen falt til slutt på bil­det til Kurt Even­sen. Han har tatt bil­de av Yara i Pors­grunn.

– Det er et ny­de­lig bil­det med vak­re kon­tras­ter, og mye stem­ning, sier ju­ry­en.

Fort­set­ter

Kom­mu­ni­ka­sjons­pro­sjek­tet«Powered by Gren­land» og Var­den fort­set­ter fo­to­kon­kur­ran­seni ytterligere tre uker.

– Vi tar gjer­ne imot bil­der i alle va­ri­an­ter bare de på en el­ler an­nen måte er knyt­tet til in­du­stri­en vår. Eksempelvis Praxair-vogn­toge­ne som frak­ter kull­sy­re til mi­ne­ral­vann­pro­du­sen­ter i hele Nor­den, sier pro­sjekt­le­der Bir­git­te Gul­la Lø­ken i Powered by Gren­land.

Las­te­bå­ter i mør­ket.
Las­te­bå­ter i mør­ket. Foto: HEN­RIK SCHWAN­STRØM
El­kem Solar på Her­øya.
El­kem Solar på Her­øya. Foto: BENGT BOR­LAUG-SJÅ­VIK
Svei­ser fra Vard i Brevik som er tatt i for­bin­del­se med re­pa­ra­sjon av nytt rør­sy­stem på et for­sy­nings­far­tøy.
Svei­ser fra Vard i Brevik som er tatt i for­bin­del­se med re­pa­ra­sjon av nytt rør­sy­stem på et for­sy­nings­far­tøy. Foto: ED­GAR LAR­SEN
Bil­det er tatt på inn­si­den av ov­nen til Nor­cem Brevik.
Bil­det er tatt på inn­si­den av ov­nen til Nor­cem Brevik. Foto: JON INGE BRYN
Kra­ne­ne på tøm­mer­kaia på Her­øya står som di­no­sau­rer mot him­me­len. |
Kra­ne­ne på tøm­mer­kaia på Her­øya står som di­no­sau­rer mot him­me­len. | Foto: BJØRN RUD­BORG
Yara ly­ser opp mote den mør­ke him­me­len.
Yara ly­ser opp mote den mør­ke him­me­len. Foto: KURT EVEN­SEN
Bren­ning av por­se­len i fri­luft i en raku-ovn på Pors­grunn por­se­lens­fa­brikk.
Bren­ning av por­se­len i fri­luft i en raku-ovn på Pors­grunn por­se­lens­fa­brikk. Foto: BJØRN RUD­BORG

Slik del­tar du

Det er en­kelt å del­ta. Bil­der til bruk i so­si­a­le me­dia kan merkes #poweredbygrenland el­lere kan du sen­de foto til gulla@poweredbygrenland.no.

Kon­kur­ran­sen på­går i tre uker til.

Hver uke fram­over skal det kå­res en uke­vin­ner som får et ga­ve­kort på 1.000 kro­ner fra Her­ku­les kjø­pe­sen­ter.