Dette plagget er allerede forbudt å bruke i skolen i Skien gjennom grunnskolens ordensreglement. Rådmannen mener det er tilstrekkelig.
Dette plagget er allerede forbudt å bruke i skolen i Skien gjennom grunnskolens ordensreglement. Rådmannen mener det er tilstrekkelig. Foto: FOTO: Arkiv

HiT nekter studentene å bruke niqab

En lærerstudent i heldekkende niqab har skapt bølger ved Høgskolen i Telemark (HiT) i høst. Nå har skolen har lagt ned forbud.

Begrunnelsen for forbudet er at studentene må vise ansikt for å kommunisere med andre. Den kvinnelige studenten har nå fått beskjed om at hun enten må ta av seg niqaben eller slutte på høgskolen.

Denne beskjeden fra Høgskolen fikk hun i en samtale tirsdag, og må nå velge hva hun skal gjøre i fortsettelsen.

Første gang ved HiT

Mens hijab er vanlig å se på gata i byene i Telemark, er niqab langt sjeldnere. Det var derfor en helt ny situasjon da Høgskolen i Telemark i høst fikk en lærerstudent som brukte det omstridte plagget.

– Dialog og kommunikasjon er en essensiell del av læringsmiljøet, både når studentene er på høgskolen og når de er ute i praksis. Det innebærer at de ikke kan dekke til ansiktet, sier Arild Hovland.

Han er dekan (leder) ved Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Han understreker at skolen ikke har noe forbud mot religiøse symboler eller mot islam, men at den ikke aksepterer plagg som dekker til hele ansiktet.

Disse HiT-studentene synes det er en vanskelig sak, men at man skal vise toleranse overfor andres ønsker og kultur. Og så studerer de da også Flerkulturelt barnevern. Fra venstre: Hanne Norborg, Amanda Haug Jelstad, Melanie Ameli Lind, Charlotte Borge og Elise Strand Bjørnflaten.
Disse HiT-studentene synes det er en vanskelig sak, men at man skal vise toleranse overfor andres ønsker og kultur. Og så studerer de da også Flerkulturelt barnevern. Fra venstre: Hanne Norborg, Amanda Haug Jelstad, Melanie Ameli Lind, Charlotte Borge og Elise Strand Bjørnflaten. Foto: Tore Øyvind Moen

Hovland har nå utformet retningslinjer som gjelder for alle ved hans fakultet. Reglene er også utformet i samarbeid med personalet på fakultetet og med rektor og ledelsen på Høgskolen i Telemark.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her er de nye reglene

I de nye reglene heter det at «full tildekking er uønsket i undervisningssituasjonen, både i forelesninger og seminarer, i veiledning, og i praksis både overfor elevene og i lærerkollegiet. Hva de dette gjelder så velger å gjøre til og fra disse ulike sammenhengene, ser jeg ingen grunn til at vi skal bry oss med. Hovedbegrunnelsen er knyttet til læringsmiljøet ved en profesjonsutdanning, og nødvendigheten av god kommunikasjon og dialog, også via ansiktet. Det ligger også inne signaler fra regjeringen i denne vurderingen.»

Hovland understreker også at skolen ikke vil legge seg oppi hva studentene har på seg i fritiden, ute på campus-området eller på vei til og fra skolen. Men når de er i studiesituasjonen på skolen eller ute i praksis, vil ikke Høgskolen akseptere heldekkende ansiktsplagg.

Forbudt på videregående

Hovland har også sett på reglene ved enkelte andre skoler, blant annet Høgskolen i Akershus. Han fastslår at Høgskolen i Telemark velger en strengere linje.

Høgskolen i Telemark er imidlertid ikke helt i særstilling ved å nekte studenter å gå med niqab. Tidligere har fylkeskommunene Akershus og Østfold vedtatt niqab-forbud i de videregående skolene.

I 2012 kom professor Nils Aarsæther ved Universitetet i Tromsø i nyhetene da han nektet en student å bruke niqab under forelesningene hans.

– I undervisningssituasjonen skal ingen opptre maskert, sa han til VG den gangen.