Den kvinnelige polske legen kan ikke fortsette som fastlege på Sauherad legesenter.
Den kvinnelige polske legen kan ikke fortsette som fastlege på Sauherad legesenter. Foto: Halvor Ulvenes

Lege får sparken fordi hun ikke vil sette inn spiral

Den polske legen får sparken som fastlege fordi hun nekter å sette inn spiral.

Katarzyna Jachimowicz (47) på Sauherad legesenter nekter av samvittighetsgrunner å sette inn spiral og foreskrive nødprevensjon. Det har hun ikke anledning til, har Statens Helsetilsyn fastslått.

– Jeg kan ikke gjøre noe som min samvittighet forbyr meg, sier Katarzyna Jachimowicz.

– Vanskelig å fortsette

Kommunen forsøker å finne andre oppgaver til henne i Sauherad, men på legesenteret kan hun ikke fortsette.

– Det ser vanskelig ut å fortsette arbeidsforholdet. Fastlege er ikke aktuelt, sier kommunalsjef for Helse, omsorg og velferd i Sauherad, Cecilie Stangeby.

Statens Helsetilsyn har behandlet saken hennes, sammen med flere andre reservasjonssaker, og avgjort at kommuner ikke kan ha fastlegeavtaler med leger som reserverer seg mot spiral og prevensjon.

Det blir vanskelig å fortsette arbeidsforholdet, sier komminalsjef Cecilie Stangeby i Sauherad
Det blir vanskelig å fortsette arbeidsforholdet, sier komminalsjef Cecilie Stangeby i Sauherad Foto: KJELLL AULIE
Fylkeslege Steinar Aase.
Fylkeslege Steinar Aase. Foto: FREDRIK PEDERSEN

Kan ikke reservere seg

I et brev til Sauherad kommune skriver Statens Helsetilsyn at de har «konkludert med at hun som fastlege ikke har adgang til å reservere seg mot å sette inn spiral og å foreskrive nødprevensjon».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De forventer at kommunen «påser at fastlegen ikke reserverer seg mot oppgaver som følger av listeansvar i strid med regelverket».

– Vi er i en dialog med hennne nå, vi har et hensyn også til den ansatte. Vi forsøker å finne andre oppgaver, men det er ikke sikkert det er interessant for henne, sier kommunalsjef Stangeby.

Må få spiral

Helsetilsynets avgjørelse er prinsipiell: fastleger må utfør alle oppgaver som følger av listeansvaret de har som fastleger. De kan ikke reservere seg mot tjenester som er normalt helsetilbud i Norge, og kommuner har ikke anledning til å inngå avtaler som innsnevrer fastlegens ansvar overfor pasientene sine.

«Innsetting av spiral og foreskriving av nødprevensjon er allmennlegetjenester som skal inngå i det helhetlige tilbudet som fastlegene skal tilby sine listeinnbyggere ved behov», heter det i avgjørelsen fra Helsetilsynet.

– En menneskerett

Katarzyna Jachimowicz vil ikke kommentere Helsetilsynets avgjørelse ut over å henvise til den europeiske menneskrettighetskonvensjonens paragraf 9, som garanterer religionsfrihet og rett til å handle ut fra religiøs overbevisning (se faktaboks).

– Menneskerettighetene må vi ta hensyn til, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jachimowicz informerte kommunen om at hun reserverte seg da hun ble ansatt, men det ble ikke inngått noen avtale om at hun kunne slippe dette. Legen har ikke fått noen klager på grunn av sin reservasjon.

Permittert som fastlege

– Vi sendte ti reservasjonssaker fra Telemark til Helsetilsynet for å få en prinsipiell avgjørelse. Det har vi fått. Slik reservasjon er uforenlig med å være fastlege, sier fylkeslege Steinar Aase i Telemark.

Katarzyna Jachimowicz er nå i permisjon fram til 1.april neste år. Dorthe Hørberg er vikar for henne på Sauherad legekontor.

Kommunelegen i Sauherad ville ikke at Sauherad skuller si opp fastlegeavtalen med Jachimowicz, på grunn av problemer med å skaffe nye leger til kommunen. Det har ikke vært så stort problem som kommunelegen fryktet.

– Vi har hatt fire ledige hjemler på et år, og klart å erstatte tre av legene, sier kommunalsjef  Cecilie Stangeby.

Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen, Artikkel 9: Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet.

1. Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet; denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og frihet til enten alene eller sammen med andre og såvel offentlig som privat å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.

2. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning skal bare bli undergitt slike begrensninger som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfunn av hensyn til den offentlige trygghet, for å beskytte den offentlige orden, helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.