Kjell Sølverød med nyslipt motorsag feller ei gran på parsellen som skal få g-s-vei mellom Holtesletta og Heivannet.
Kjell Sølverød med nyslipt motorsag feller ei gran på parsellen som skal få g-s-vei mellom Holtesletta og Heivannet.

Ordføreren sagde i gang gang- og sykkelveiarbeid

Onsdag ble arbeidene med en ny gang og sykkelvei offisielt åpnet da ordfører Kjell Sølverød (Sp) sagde ned ei gran ved Holtesletta.

Den tidligere bonden og tømmerhoggeren gjennom 27 vintre var ikke sein om å felle grana eller få den til å ligge akkurat den veien han ville. Pressen ble bedt om å flytte på seg og anvist ny plass. Da fellespettet hadde gjort jobben sin og grana smalt i bakken, gikk Sølverød i gang med å kviste grana i et friskt tempo.

Våronna til Bypakka

Tilskuere på trygg avstand var blant andre veisjef Kjell Solheim fra Statens vegvesen og fylkesordfører Sven Tore Løkslid (Ap). Før følget hadde krysset veien, hadde fylkesordføreren fortalt at han kom fra Hjartdal tidligere på dagen, der folk nå var i gang med våronna.

– Og det her er jo definitivt en start på Bypakkas våronn, med det største prosjektet i Bypakke Grenland i Siljan. At vi nå endelig får starta, er utrolig viktig for Siljan og ikke minst viktig for Bypakka, at alle kan føler at de har noe igjen før vi setter opp bommer og antennepunkter til høsten, sa Løkslid, som også var fornøyd med at prisen på den 1,8 kilometer lange gang- og sykkelveien var blitt lavere enn de 26,5 millionene som først var satt av til prosjektet. Det var bra jobba av veisjef Kjell Solheim og Statens vegvesen å få prisen ned i 18 millioner. Det er Tveito Maskin, som har fått entreprisen.

– Det er viktig også for Siljan og en veldig positivt bidrag til alt det positive som nå skjer med Siljan, sier ordfører Kjell Sølverød.

Asfalt neste år

Overfor Varden poengterer Løkslid at det viktig det går opp for folk at de faktisk får noe igjen for Bypakka allerede nå. Den nye gangveien i Siljan er et synlig tiltak, likedan at arbeidene med veien over Skjelbredstrand har startet. Og endelig er man også i gang med å utbedre Lilleelvkrysset i Porsgrunn. Det er ikke så synlig ennå, men de er på plass.

Veisjef Kjell Solheim og fylkesordfører Sven Tore Løkslid ved åpningen av arbeidene, som skal betales av Bypakke Grenland.
Veisjef Kjell Solheim og fylkesordfører Sven Tore Løkslid ved åpningen av arbeidene, som skal betales av Bypakke Grenland.
Ordfører Kjell Sølverød i gang med kvistingen.
Ordfører Kjell Sølverød i gang med kvistingen. Foto: Jan Bjørn Taranrød
Verneutstyret må først på plass; vernebukse, støvler og hjelm. Husqvarna-saga og fellespettet ligger på lasteplanet. Sp-ordføreren har jobbet i skogen til Fritzøe i 27 vintre.
Verneutstyret må først på plass; vernebukse, støvler og hjelm. Husqvarna-saga og fellespettet ligger på lasteplanet. Sp-ordføreren har jobbet i skogen til Fritzøe i 27 vintre. Foto: Jan Bjørn Taranrød

Gang og sykkelveien i Siljan skal gå på sørsida av riksvei 32 mellom Holtesletta og Heivannet, og arbeidene skal i hovedsak være ferdig i november. Fra gangveien vil det bli et krysningsfelt over til Heivannet, men det vil ikke bli markert med striper som fotgjengerovergang. Asfalt vil først bli lagt på i 2017, fordi det blir for seint å asfaltere i november og veien må få «satt seg».