Over 7000 har søkt videregående skole i Telemark

Søknadsfristen for videregående opplæring er ute. Teknikk og industriell produksjon har størst økning på 57 søkere.

Det er 7 369 som har søkt videregående opplæring i Telemark. Av de er det 6 534 til skole (6 499 i fjor) og 835 til bedrift (866 i fjor).

Det skriver Telemark Fylkeskommune i en pressemelding. 

245 søkere kommer fra andre fylker (201 søkere i fjor). Antall søkere fra andre fylker stiger for hvert år som en konsekvens av åpning for søking på tvers av fylkesgrenser, en lovendring fra 2016.

Disse jentene blir møtt med jubel for yrkesvalget de har tatt: – Helt fantastisk

Innsparing på 13 millioner kroner

Den første analysen av søkertallene viser at det er ledige plasser i en rekke klasser. Dette gjelder i hele fylket. De videregående skolene har i 2019 fått en strammere økonomi, og fra 2020 ligger det vedtatt en innsparing på 13 millioner kroner for de videregående skolene.

Dette tilsvarer kostnadene til cirka åtte skoleklasser. Fylkesopplæringssjefen vi i tiden frem til møtet i hovedutvalget analysere og vurdere hva som bør gjøres av justeringer i samarbeid med skolene, og fylkesrådmannen vil komme tilbake til mulige konsekvenser av søkerbildet etter at endringsfrist er utløpt og justeringssaken legges frem for hovedutvalg for kompetanse, skriver Telemark Fylkeskommune i en pressemelding.

I disse yrkene mangler de lærlinger

Her er tallene for Telemark: 

Nedgang fra 2018 til 2019:

Nedgang i søkning til studiespesialisering på 67 søkere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Elektrofag, nedgang på 22 søkere.

Helsefag, nedgang på 32 søkere.

Ingen har søkt innovasjonsklassen Vg1 på Kragerø videregående skole

Økninger fra 2018 til 2019:

Kunst, design og arkitektur ved Porsgrunn videregående skole har økt søkningen fra 23 til 42.

Flere ønsker idrettsfag, økning på 29 søkere, til 270 søkere i 2019.

Medier og kommunikasjon, økning på 40 søkere.

Service og samferdsel, økning på 14 søkere.

Teknikk og industriell produksjon har den størst økningen på 57 søkere.

Restaurant og matfag har en økning på 14 søkere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Stabil søkning (liten endring fra 2018 til 2019):

Musikk, dans, drama ved Skien videregående skole. 91 søkere, som er 4 lavere enn i 2018.

Naturbruk. En liten nedgang med 5 færre søkere.

Design og håndverk. 1 søker mer.

Bygg og anlegg har 9 færre søkere.

Vg2 Kjemiprosess på Porsgrunn videregående skole har i år økning i søkertallet.

Det er 65 (37) søkere til 45 plasser. (fjorårets tall i parentes)

Vg2 Anleggsteknikk på Nome videregående skole er meget godt søkt i år også med 72 (80) søkere til 45 (30) plasser.

Vg2 Ambulanse på Skogmo videregående skole har 98 (77) søkere til 15 plasser.

Behov for justeringer  

På noen få tilbud bør klasseantallet trolig justeres opp pga. gode søkertall. Dette gjelder for eksempel medier og kommunikasjon i nedre Telemark.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det hadde vært ønskelig med flere søkere til eksempelvis byggfag, der det er stor etterspørsel etter lærlinger.

Søkerne har også mulighet til å endre prioriteringen sine inne 15. april, noe som mange benytter seg av, skriver fylkeskommunen i pressemeldingen.