- NRK viser gjennomgående fine naturprogrammer. Serien "Naturen vender tilbake-rewilding", har mange flotte scener og tar opp interessante temaer. Dessverre så skjemmes serien av et ensidig budskap.
- NRK viser gjennomgående fine naturprogrammer. Serien "Naturen vender tilbake-rewilding", har mange flotte scener og tar opp interessante temaer. Dessverre så skjemmes serien av et ensidig budskap.

Sp-topp mener NRK-serie skjemmes av ensidig budskap

Burde vi bare la naturen være i fred, og flytte inn til byene alle sammen?

NRK viser gjennomgående fine naturprogrammer. Serien "Naturen vender tilbake-rewilding", har mange flotte scener og tar opp interessante temaer. Dessverre så skjemmes serien av et ensidig budskap.

I beste sendetid på statskanalen serveres det sterke politiske budskap om rovviltforvaltning, jord og skogbruk.  Alt kamuflert som et romantisk naturprogram. Jeg håper inderlig folk tenker, og gjør seg sine egne vurderinger om hvordan vi skal forholde oss til natur og bruk av naturen i Norge.

Serien skaper et inntrykk av at sentralisering av matproduksjon, gjengroing av kulturlandskap og avfolking av bygder, er positivt for naturen. Slik kan visstnok naturen vende tilbake og ta sin rettmessige plass. En tysk naturforvalter, intervjuet i serien, forteller at han særlig bet seg merke i én ting fra sine besøk i Norge. Med negativt fortegn forteller han hvor overrasket han er over å se det bor folk i hele landet, - ikke bare i byene. Det klare inntrykket er at det er en uting å bruke naturen som bosted, og drive næring med grunnlag i naturressurser. 

Dette står i sterk kontrast til det jeg vil hevde er en viktig verdi for en stor del av den norske folkesjela. Vi har en sterk tradisjon for å høste av naturen, bo spredt rundt i naturen og på bærekraftig vis bruke naturen. Mennesket har jaktet og høstet av naturen siden tidenes morgen. Å fremstille dette som noe unaturlig og feil, reagerer jeg sterkt på. 

Gjennom serien blir en rekke ulike personer intervjuet om ulike tema som landbruk, rovdyr, beitebruk. Problematiske aspekter blir raskt forlatt og glattet over med flotte bilder av svevende havørner og søte ulver som jager mus. Serien er laget på en måte som gjør det enkelt å oppfatte at det er lite ønskelig å forvalte norsk natur og utmark gjennom aktiv bruk. Sauebonden sitt utsagn om at store beiteressurser nå er ubrukt og at vi ikke kan spise bjørk, blir enkelt forlatt og overdøvet av Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sine mange fine ord og vendinger.

I Bamble kommune har Fylkesmannen i Telemark i flere år drevet frem en ny praksis på hva vern av natur kan bety. Der det tidligere var strenge restriksjoner, blir det nå drevet aktivt kulturlandskapspleie med rydding av gamle beiteområder og dyr på beite i sommerhalvåret. Fylkesmannen i Telemark har forstått at vern ved bruk ivaretar et biologisk mangfold av arter som har tilpasset seg beite og landbruksaktivitet gjennom tusenvis av år. Ved gjengroing står disse artene i fare for å død ut.  

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For Senterpartiet (Sp) er det viktig å ta vare på norsk landbruk og skogbruk gjennom gode rammevilkår. Det er en kjensgjerning at stor utbredelse og rewilding av store rovdyr fort kommer i konflikt med dette. Derfor er jeg glad for å ha vært med og stemt frem krystallklare mål i Stortingsvalgprogrammet til Sp om at beitenæringen ikke skal innskrenkes av rovdyrproblematikk. 

Folk skal bo og virke i hele Norge og fortsette å sette naturen i arbeid på bærekraftig vis. Utviklingen har ført til at mange mennesker ikke har det forholdet til hvor maten kommer fra, som folk hadde for noen få tiår siden.Det får meg til å tenke at det kanskje er på tide med en rewilding av folk? 

Heidi Herum

Bonde, elgjeger og bærplukker

3 kandidat Senterpartiets Stortingsvalgliste