Utlendingsdirektoratet har nå en returkampanje for asylsøkere som ikke har fått lovlig opphold, og frister med 20.000 kroner for å reise tilbake.
Utlendingsdirektoratet har nå en returkampanje for asylsøkere som ikke har fått lovlig opphold, og frister med 20.000 kroner for å reise tilbake.

UDI klistrer opp «reklameplakater» på åtte forskjellige språk

Utlendingsdirektoratet frister med 20.000 i hånda for å hjemsende asylsøkere som ikke har fått lovlig opphold.

På åtte forskjellige språk pryder store plakater over alt i norske byer. Der står det svart på hvitt at alle de med avslått asylsøknad kan søke om såkalt assistert hjemreise.

Planlagt

– Det er en informasjonskampanje for å spre kunnskap om assistert retur. Vi ønsker å nå ut til potensielle søkere, samt å gjøre befolkningen generelt kjent med tilbudet. Dette gjelder primært for asylsøkere som har fått avslag, sier Benjamin Strandquist, rådgiver i region- og mottaksavdelingen i UDI.

– For alle dem som benytter seg av denne hjemreisen, så skjer alt på en planlagt og organisert måte, og du får penger til å starte opp i hjemlandet.

UDI regner med å sende ut rundt 1.600 personer i løpet av 2016. Så langt i år har direktoratet sendt ut 1030 asylsøkere.

Får penger

Alle som reiser for økonomisk støtte.

– Rammene er stort sett den samme uansett nasjonalitet. 20.000 kroner for voksne, og 30.000 for barn under 18 år, sier Strandquist.

I tillegg får noen altså 5.000 kroner til å starte opp i hjemlandet.

Det vil si at UDI kan komme til å bruke over 30 millioner kroner på frivillige hjemsendelser.

–  I snitt koster det rundt 130.000 kroner i året å ha noen på mottak. Denne ordningen gjør at personer som har fått livet sitt på vent, kan komme videre, sier Strandquist.